Destek Hizmetleri Birimi

                                                                                              DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ

        Defterdarlığımız Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmit ve Gebze Emlak Müdürlüklerinin ortak hizmetleri yönünden eşit dağıtım ve yararlanmayı sağlamak amacıyla Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak kurulan Destek Hizmetleri Birimi’nin başlıca görevleri şunlardır: 

                 1-       Destek Hizmetleri Birim Yöneticisi aynı zamanda Milli Emlak Dairesi Başkanlığı (İzmit ve Gebze Emlak Müdürlüklerinin) Bedel Tespit Komisyon Başkanlığı görevini yürütmektedir.

2-        Milli Emlak Dairesi Başkanlığına gelen evrakların  havale, sevk ve takip işlemleri,

3-       Milli emlak iş ve işlemleri ile ilgili olarak Defterdarlık Uzmanı  görevlendirilmesi, inceleme sonucunda düzenlenen raporların sevki, raporların müdürlüklere yönlendirilmesi,

4-       Milli Emlak Dairesi Başkanlığına bağlı bütün personelin, maaş- mutemetlik- özlük işleri,

5-       Destek  Hizmetleri, Teknik Büro Koordinatörlüğü ile  Defterdarlık Uzmanları Koordinatörlüğü birimleri için satın alma, bakım-onarım işlemleri.

Telefon: 0 (262) 317 21 09 

Fax: 0 (262) 317 21 10

E-Posta: destekhizmetleri@kodef.gov.tr