Güncel Mevzuat ve Duyurular

Mevzuat

    06.02.2018-Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:314) de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Sıra No:381) 

 

    13.01.2018-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:57) Parasal Sınırlar ve Oranlar

 

     31.12.2017-Miili Emlak Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:382)

 

     30.12.2017-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:56) Değerli Kağıtlar

 

     28.12.2017-Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar

 

     28.12.2017-Milli Emlak Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:380)

 

     24.11.2017-Milli Emlak Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:379)

 

     03.10.2017-6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan

                         Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun Geçici 4.maddesinin Birinci 

                          Fıkrasında Yer Alan Başvuru ve Ödeme Süreleri ile Beşinci Fıkrasında Yer Alan Başvuru Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   

 

      21.07.2017-Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri İçin Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmelik

 

      21.07.2017-Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

     

      17.06.2017-Miili Emlak Genel Tebliği (Sıra No:313)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:378)

 

      24.05.2017-Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

      03.04.2017-2017/9967 No.lu Bakanlar Kurulu Kararı - 6292 S.K. Geçici 4.Mad.1.Fıkra Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması

 

      25.02.2017-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:55) Ön Ödeme Usül ve Esasları

     

      13.01.2017-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:54) Parasal Sınırlar ve Oranlar

 

      02.01.2017-Milli Emlak Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:377)

 

      22.12.2016-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:53)

 

      22.12.2016-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:52) Düzeltme

 

      21.12.2016-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:52) Değerli Kağıtlar

 

      08.12.2016-Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği

 

      19.11.2016-Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:324)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:376)

 

      12.11.2016-Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

      28.10.2016-Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:375) 

 

      14.10.2016-Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

      08.10.2016-Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:374)

    

      08.10.2016-Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:373)

 

      07.10.2016-Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

      22.09.2016-Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik      

 

      30.07.2016-Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 372)    

 

      24.07.2016-Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 371) 

 

      28.06.2016-Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:294)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No : 370)     

 

      05.05.2016-Hazineye Ait Arazilerin Satışı İşlemlerinde Görevlendirilenlere Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Karar    

 

      04.05.2016-Hususi Ormanlar ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlar Yönetmeliği

     

       22.04.2016-Personel Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik

      

      22.04.2016-Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

     

      13.04.2016-Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 40)

     

      13.04.2016-Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No:6) Doğum Sebebiyle Verilecek İzinler

   

      19.02.2016-Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (SAYI : 2016/3)

 

     2016 yılı PARASAL SINIRLAR ve ORANLAR

    

     06.02.2016-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:51) Parasal Sınırlar ve Oranlar

 

     06.02.2016-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:48) 43 No.lu Tebliğde Değişiklik

 

     06.02.2016 - 1 Sıra No.lu 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği

 

     06.02.2016 - 1 Sıra No.lu 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği Eki

 

     30.01.2016 -5 Sıra No.lu 2016 Yılı Merkezi Bütçe Kanunun Uygulanması ile ilgili Maliye Bakanlığı Genelgesi

   

     13.01.2016 - 2015 Yılı Mahsup Süresi ile İlgili Duyuru

   

     13.01.2016 - Temsil Tazminatı Ödenmesine İlişkin Karar ile Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar

      

     06.01.2016 - Yurt İçi Gündeliklere İşikin Genel Yazı-H Cetveli

     

     04.01.2016-2016 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge